Bc. Romana Havelková

Bakalářská práce

Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení

Evidence and Means of Evidence in Criminal Proceedings
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám sloučením dokazování s důkazními prostředky v trestním řízení. V úvodu přibližuji trestní řízení v historickém kontextu a postupný vývoj řízení až do naší současnosti. Dále bych chtěla vytyčit jednotlivé důkazní prostředky a přihlédnout i k jejich analýze. V závěru se věnuji uplatňování a použití důkazních prostředků v trestním řízení v současné praxi.
Abstract:
This bachelor thesis aims to combine argumentation with means of evidence in criminal cases. The introduction deals with the approximation of criminal cases in historical context to the gradual evolution of the proceedings upto our present day. It also outlines individual means of evidence and considers their analysis as well. The conclusion is dedicated to implementation and application of means of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Anežka Forstová
  • Oponent: Mgr. Zuzana Kriaková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře