Bc. Michaela Šefčíková

Bakalářská práce

Principy a praxe Paliativní péče

Principles and Practice of Palliative Care
Anotace:
Bakalářská práce na téma Principy a praxe paliativní péče se zabývá péčí o klienty hospiců na sklonku jejich života. Teoretická část uvádí základní definice a principy paliativní péče a empirickou část tvoří dotazníkový výzkum zabývající se kvalitou poskytované péče v hospicích v Moravskoslezském kraji.
Abstract:
The bachelor´s thesis on Principles and practice of palliative care is concerned with the care of hospice clients at the end of their life. The theoretical part provides basic definitions and principles of palliative care and the empirical part consists of survey research studies on the quality of care provided by hospices in the Region Moravian-Silesian.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šefčíková, Michaela. Principy a praxe Paliativní péče. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální pracovník