Veronika HODONICKÁ

Bachelor's thesis

Hydronyma na Stříbrsku

The Hydromancy of Stribro environs
Abstract:
Název práce je Hydronyma na Stříbrsku. Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části si vymezíme pojmy onomastika, toponomastika, toponyma, pomístní jména a hydronyma. Vysvětlíme si, jak hydronyma zapadají do souvislostí s těmito vědními disciplínami. Dále si rozdělíme hydronyma na vodu tekoucí a stojatou. Zjistíme informace o stříbrském regionu a o městě Stříbře. V praktické části si …more
Abstract:
The title of the thesis is Hydronyma at Stříbrsko. It includes practical and teoretical parts. The theoretical section defines notions of Onomastics, toponomastics, toponyma, local names and hydronyma. Also, there will be explained how hydronyma fits into the context of these scientific disciplines. Next is dividing hydronyma into flowing water and standing water. After that will be found out an information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 7. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Helena Chýlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HODONICKÁ, Veronika. Hydronyma na Stříbrsku. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Czech Language in Education