Mgr. Dana Kupčíková

Bachelor's thesis

Percepce resilience se zaměřením na naučený optimismus a flow u pracovníků krizových center pro děti

The Perception of Resilience Focused on Learnt Optimism and Flow of Social Workers at Children Crisis Centres
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět na otázku: Jakým způsobem vnímají resilienci se zaměřením na naučený optimismus a flow pracovníci krizových center pro děti? Základem teoretické části je konceptualizace pojmů z hlavní výzkumné otázky. Jedná se o vysvětlení pojmů resilience, rizikové a protektivní faktory resilience, naučený optimismus, flow, krizové centrum pro děti a percepce. Pojmy byly …more
Abstract:
The aim of this bachelor‘s work is to find an answer on the following question, which is: How do social workers in Children Crises Centres perceive flow and resilience focused on learnt optimism? The base of the theoretical part deals with a conceptualization of terms used in the primary question. It concentrates particularly on explaining terms as resilience, risk and protective factors of resilience …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií