Mgr. Dana Kupčíková

Bakalářská práce

Percepce resilience se zaměřením na naučený optimismus a flow u pracovníků krizových center pro děti

The Perception of Resilience Focused on Learnt Optimism and Flow of Social Workers at Children Crisis Centres
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět na otázku: Jakým způsobem vnímají resilienci se zaměřením na naučený optimismus a flow pracovníci krizových center pro děti? Základem teoretické části je konceptualizace pojmů z hlavní výzkumné otázky. Jedná se o vysvětlení pojmů resilience, rizikové a protektivní faktory resilience, naučený optimismus, flow, krizové centrum pro děti a percepce. Pojmy byly …více
Abstract:
The aim of this bachelor‘s work is to find an answer on the following question, which is: How do social workers in Children Crises Centres perceive flow and resilience focused on learnt optimism? The base of the theoretical part deals with a conceptualization of terms used in the primary question. It concentrates particularly on explaining terms as resilience, risk and protective factors of resilience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií