Petr Cejhon

Bakalářská práce

Zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací

Involve of Legal Entity and Natural Person in Emergency and Disposal Works
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi zapojení fyzických a právnických osob při záchran-ných a likvidačních prací během mimořádných událostech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla vymezena daná problematika a v praktické části byli analyzovány možnosti zapojení FO a PO a systémy k tomu využívány. Výsledkem jsou zhodnocení aktuálního stavu a návrhy na zlepšení …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with options in involving of Legal Entity and Natural Person in Emer-gency and Disposal Works during exceptional occurrence. Thesis is divided into the theo-retical and the practical part. The theoretical part defines given issue and in the practical part are analyzed options of involving of Legal Entity and Natural Person and systems used for dealing with this issue. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cejhon, Petr. Zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe