Bc. Kateřina Oharková

Bakalářská práce

Názory pedagogů na inkluzivní vzdělávání osob se sluchovým postižením a mentálním postižením

Teachers Opinions on the Inclusive Education of Hearing Impaired People and People with Intellectual Disabilities
Anotace:
Tato práce se zabývá názory pedagogů základních škol na inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením a žáků s mentálním postižením. V první části práce je popsána problematika sluchového postižení a charakteristika osob s tímto druhem postižení. Druhá kapitola se věnuje problematice mentálního postižení a charakteristice osob s tímto druhem postižení. Ve třetí části je popsána inkluze a inkluzivní …více
Abstract:
The thesis deals with opinions of teachers of primary schools on inclusive education of people with hearing impairment and people with intellectual disabilities. The first part describes issues of hearing impairment and characteristics of people with this kind of disability. The second chapter deals with issues of intellectual disabilities and with characteristics of people with this kind of disability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta