Bc. Dagmar Trčková

Diplomová práce

Ochrana krajiny a přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Landscape and Nature Protection under the Nature and Landscape Protection Act
Anotace:
Výsledkem snahy o vymezení určité právní formy ochrany krajiny a přírody je zákon o ochraně přírody a krajiny, který za přispění dalších právních předpisů a nařízení zajišťuje zejména ochranu živočichů, rostlin a také krajiny. Zákon o ochraně přírody a krajiny dbá na to, aby všichni podílníci, kteří krajinu a přírodu využívají, měli v této oblasti stanovené stejné a spravedlivé podmínky. Náš právní …více
Abstract:
The result of the demarcation of a certain juristic form of landscape and nature protection, is the Nature and Landscape Protection Act, that with the assistance of the other juristic rules and regulations in particular provides the protection of fauna, flora and landscape. The Nature and Landscape Protection Act ensures, that every of the participants, who uses the landscape and nature, has in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní