Bc. Josef Lavický

Bakalářská práce

Biomateriály pro 3D tisk kmenových buněk

Biomaterials for 3D bioprinting of stem cells
Anotace:
3D biotisk je metoda umožňující tvorbu trojrozměrných tkání postupným ukládáním biomateriálů obsahující kmenové buňky do přesně definovaných souřadnic vrstvu po vrstvě. Biomateriály mají pak rozhodující vliv na viabilitu, proliferaci a diferenciaci kmenových buněk. Cílem této bakalářské práce je definovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti vybraných biomateriálů. Zvláštní pozornost je věnována …více
Abstract:
3D bioprinting is a method enabling creation of three-dimensional tissues made from biomaterials containing stem cells by layer-by-layer deposition. Biomaterials have major influence on viability, proliferation and differentiation of the encapsulated stem cells. The aim of this thesis is to define physical, chemical and biological properties of selected biomaterials.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Josef Jaroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika