Bc. Josef Lavický

Bachelor's thesis

Biomateriály pro 3D tisk kmenových buněk

Biomaterials for 3D bioprinting of stem cells
Abstract:
3D biotisk je metoda umožňující tvorbu trojrozměrných tkání postupným ukládáním biomateriálů obsahující kmenové buňky do přesně definovaných souřadnic vrstvu po vrstvě. Biomateriály mají pak rozhodující vliv na viabilitu, proliferaci a diferenciaci kmenových buněk. Cílem této bakalářské práce je definovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti vybraných biomateriálů. Zvláštní pozornost je věnována …more
Abstract:
3D bioprinting is a method enabling creation of three-dimensional tissues made from biomaterials containing stem cells by layer-by-layer deposition. Biomaterials have major influence on viability, proliferation and differentiation of the encapsulated stem cells. The aim of this thesis is to define physical, chemical and biological properties of selected biomaterials.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Josef Jaroš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta