Theses 

Porovnání účetnictví podnikatelů a účetnictví obcí – Blanka Matějková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Blanka Matějková

Bachelor's thesis

Porovnání účetnictví podnikatelů a účetnictví obcí

Zaměření na příjmy a dotace

Comparison of business accounting and accounting community

Anotácia: Cílem bakalářské práce „Porovnání účetnictví podnikatelů a účetnictví obcí“ je ukázat průběh změn v účetnictví obcí, které se postupně přibližují k účetnictví podnikatelů. Jedná se o rozdílný druh hospodaření, který má především různé zdroje příjmů. Podnikatel musí sám hospodařit se svými prostředky a snažit se zvyšovat svůj kapitál a rozšiřovat firmu k dokonalosti, kdežto obce mají převážně příjmy ze státního rozpočtu, kde by jejich hlavním cílem mělo být hospodařit s poskytnutými prostředky pro své občany dané obce a ne pro svůj vlastní zisk. Hodnotu příjmu obce nemohou ovlivnit, protože jsou závislé na mnoha faktorech, např. počet obyvatel v obci, firmy, které hospodaří v dané lokalitě a další. Mezi významné příjmy obce patří také dotace, kterým se v této bakalářské práci věnuji. Obce mohou provozovat hospodářskou činnost, která jim může zlepšit danou situaci, ale je velmi riskantní v případě špatného hospodaření a případné likvidaci. Následky jsou pak obrovské. V závěru bude zhodnocena novela účetnictví obcí a jejich přibližování se k účetnictví podnikatelů s jejich problémovými částmi, které novela přináší.

Kľúčové slová: rozpočet, zákon o účetnictví, dotace, účetnictví podnikatelů, účetnictví obcí

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedúci: Libuše Svobodová
  • Oponent: Eva Hamplová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 04:52, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz