Miluše Třebešková

Bachelor's thesis

Postavení a úkoly Městské policie v komparaci s Policii ČR.

The position and tasks of the Municipal Police in conparison with the Police of the Czech Republic
Abstract:
Cílem práce je analýza činnosti strážníků a policistů včetně identifikace problémových oblastí. Bakalářská práce se v první části zabývá historickým vývojem bezpečnostních složek až do současné doby. Dále se zaměřuje na povinnosti, činnosti, oprávnění a působnost městské policie a Policie České republiky z pohledu platné právní legislativy České republiky v systému veřejné správy. Poslední část bude …more
Abstract:
The aim of the work is to analyze the activities of municipal and state police officers, including the pinpointing of problematic areas. The first segment of the bachelor’s thesis deals with the historical development of security forces up to the present. Secondly, the work focuses on the duties, activities, authority and competence of the municipal police and the police of the Czech Republic from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2021
  • Supervisor: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radek Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě