Miluše Třebešková

Bakalářská práce

Postavení a úkoly Městské policie v komparaci s Policii ČR.

The position and tasks of the Municipal Police in conparison with the Police of the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je analýza činnosti strážníků a policistů včetně identifikace problémových oblastí. Bakalářská práce se v první části zabývá historickým vývojem bezpečnostních složek až do současné doby. Dále se zaměřuje na povinnosti, činnosti, oprávnění a působnost městské policie a Policie České republiky z pohledu platné právní legislativy České republiky v systému veřejné správy. Poslední část bude …více
Abstract:
The aim of the work is to analyze the activities of municipal and state police officers, including the pinpointing of problematic areas. The first segment of the bachelor’s thesis deals with the historical development of security forces up to the present. Secondly, the work focuses on the duties, activities, authority and competence of the municipal police and the police of the Czech Republic from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/adrci/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě