Bc. Michal Kudláček

Diplomová práce

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu s beta-nukleačním činidlem

Nonisothermal crystallization of blends of linear and branched polypropylene with beta-nucleating agent
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou krystalizace směsí lineárního a rozvětveného polypropylenu s přídavkem beta-nukleačního činidla. Zaměření je na tvorbu krystalické beta fáze, která směsím dodává větší houževnatost a tažnost, což rozšiřuje jejich aplikační potenciál. Cílem práce bylo charakterizovat krystalickou strukturu směsí lineárního polypropylenu a polypropylenu s dlouhými větvemi …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on crystallization of linear and long-chain branched polypropylene blends with beta-nucleating agent. Primary goal is to induce creation of crystalline beta phase, which provides blends with higher toughness and ductility, thus widening their application potential. The goal of this work was to characterize crystalline structure of linear and long-chain branched polypropylene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kudláček, Michal. Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu s beta-nukleačním činidlem. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe