Bc. Michal Kudláček

Master's thesis

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu s beta-nukleačním činidlem

Nonisothermal crystallization of blends of linear and branched polypropylene with beta-nucleating agent
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou krystalizace směsí lineárního a rozvětveného polypropylenu s přídavkem beta-nukleačního činidla. Zaměření je na tvorbu krystalické beta fáze, která směsím dodává větší houževnatost a tažnost, což rozšiřuje jejich aplikační potenciál. Cílem práce bylo charakterizovat krystalickou strukturu směsí lineárního polypropylenu a polypropylenu s dlouhými větvemi …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on crystallization of linear and long-chain branched polypropylene blends with beta-nucleating agent. Primary goal is to induce creation of crystalline beta phase, which provides blends with higher toughness and ductility, thus widening their application potential. The goal of this work was to characterize crystalline structure of linear and long-chain branched polypropylene …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kudláček, Michal. Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu s beta-nukleačním činidlem. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe