Bc. Vladimír BENEŠ

Diplomová práce

Příspěvek k ruderální flóře a vegetaci Plzně - Bukovce a Chlumku, mapové listy: Plzeň 7-3/4 a Plzeň 6-3/3

Ruderal Flora and ¨Vegetation in Plzeň city ? Bukovec and Chlumek, map grids: Plzeň 7-3/4 and Plzeň 6-3/3
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá mapováním ruderální biotopů, invazních rostlin a kontrolou druhového soupisu rostlin v městském obvodu Plzeň 4, a to konkrétně v Bukovci a Chlumku.
Abstract:
This thesis deals with mapping ruderal habitats, invasive plant species inventory and monitoring of plants in the municipal district Pilsen 4 namely Bukovec and Chlumek.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠ, Vladimír. Příspěvek k ruderální flóře a vegetaci Plzně - Bukovce a Chlumku, mapové listy: Plzeň 7-3/4 a Plzeň 6-3/3. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/