Adéla Cibulcová

Bakalářská práce

Vývoj podpory v nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín v letech 2004-2009

Unemployment Benefit Trends in the Region of Nový Jičín, 2004-2009
Anotace:
V předložené práci jsem se zabývala vývojem podpory v nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín v letech 2004-2009. V první části se věnuji charakteristice regionu od přírodních podmínek přes geologické poměry až po historii města. Následuje analýza vývoje podpory v nezaměstnanosti v letech 2004-2009, která zahrnuje obecné definice výrazů, podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti až po výši a stanovení …více
Abstract:
In the present work I engaged in the development of unemployment benefit trends in the region of Nový Jičín in 2004-2009. The first part I characteristics of the region from natural conditions through geology conditions to history city. After that follows analysis unemployment benefit trends in the region of Nový Jičín in 2004-2009 which includes a general definition aspect, conditions for admission …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Lucie Krčmarská
  • Oponent: Vratislav Vytejček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava