Tereza Lukáčová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vliv alkoholové závislosti na rodinný život

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá alkoholovou závislostí a jejím vlivem na rodinný život. Teoretická část je zaměřena na problematiku závislosti, návykových látek, rodiny a vlivu závislosti na rodinu. Jsou zde popsány znaky a druhy závislosti, druhy návykových látek, aspekty závislosti na alkoholu, historie rodiny, funkce rodiny a současná situace rodiny. Blíže se práce zaměřuje na sféry vlivu alkoholové …více
Abstract:
This thesis is about alcohol addiction and impact of addiction on family life. The theoretical part is focused on topic of addictions, addictive substances, family and influence on family life. There are description of the characters and types of addiction, types of addictive substances, aspects of addictions on alcohol, family history, family function and family situation at the present time. Thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie