Jolana Hanáková

Bachelor's thesis

Etnická diverzita v televizních pořadech pro dětského diváka. Komparativní analýza vysílání ČT:D a CBBC

Ethnic diversity in television programs for children. Comparative analysis of CT:D and CBBC broadcasting
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá komparací etnické diverzity na dvou evropských veřejnoprávních stanicích určených dětem – ČT:D a CBBC. Jejím cílem je popis, analýza a následné srovnání těchto dvou stanic z hlediska četnosti zastoupení jednotlivých etnických minorit a rolí, ve kterých jsou tyto etnické menšiny zobrazovány. Metodou komparativní obsahové analýzy jsou srovnávány pořady odvysílané v říjnu 2019 …viac
Abstract:
The bachelor thesis is a comparison of ethnic diversity on two European public TV stations for children – CT:D and CBBC. Its aim is to describe, analyze and then compare these two stations in terms of the frequency of representation of individual ethnic minorities and the roles in which these ethnic minorities are depicted. The method of comparative content analysis compares the programs broadcast …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií