Aida Ussenova

Bakalářská práce

Dopady rozvoje elektromobility na sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost

Anotace:
V několika příštích desítkách let přijde do světa čtvrtá průmyslová revoluce – Průmysl 4.0. Znamená to světový pokrok k digitalizaci, ICT technologiím a jejich difuze do oblastí výroby. Za 20-30 let do EU namísto spalovacích motorů přijdou elektrické motory. Elektromobilita jako nová odvětvová oblast v automobilovém sektoru je jedním z projevů této revoluce. Jaká každá inovace nese s sebou řadu změn …více
Abstract:
In the next few decades, the fourth industrial revolution – Industry 4.0 – will come to the world. This means a big step towards digitisation, ICT technologies and their diffusion into production area. In a few 20-30 years, electric motors will come to the EU instead of internal combustion engines. Electromobility as a new sector in the automotive industry is one of the manifestations of this revolution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty