Bc. Kateřina Tomášová

Master's thesis

Analýza působení konkurence jako faktoru ovlivňující ekonomické chování vybraných subjektů veřejného sektoru

Competition - an impact on behaviour of selected Public Sectors institutions
Anotácia:
Předmětem diplomové práce - Analýza působení konkurence jako faktoru ovlivňující ekonomické chování Vysoké školy polytechnické v Jihlavě je zhodnocení konkurence VŠPJ. pomocí použitých metod a doporučení, posilující konkurenceschopnost školy na trhu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První část práce se věnuje zejména teoretickému vymezení problematiky s využitím dostupné odborné …viac
Abstract:
The subject of dissertation - Competition - an impact on behaviour of College of Polytechnics is assessment of competition VŠPJ through the using methods and references which promote competitiveness of this high school. The first part deals mainly with theoretical definition of this topic with support of an available literature. The second part deals with a analysis of competitiveness. Based on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration