Theses 

Analýza působení konkurence jako faktoru ovlivňující ekonomické chování vybraných subjektů veřejného sektoru – Bc. Kateřina Tomášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Bc. Kateřina Tomášová

Diplomová práce

Analýza působení konkurence jako faktoru ovlivňující ekonomické chování vybraných subjektů veřejného sektoru

Competition - an impact on behaviour of selected Public Sectors institutions

Anotace: Předmětem diplomové práce - Analýza působení konkurence jako faktoru ovlivňující ekonomické chování Vysoké školy polytechnické v Jihlavě je zhodnocení konkurence VŠPJ. pomocí použitých metod a doporučení, posilující konkurenceschopnost školy na trhu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První část práce se věnuje zejména teoretickému vymezení problematiky s využitím dostupné odborné literatury. Praktická část diplomové práce se věnuje metodám hodnotícím konkurenceschopnost. Na základě výsledků analýz jsou navržena možná doporučení pro vylepšení pozice VŠPJ mezi konkurencí.

Abstract: The subject of dissertation - Competition - an impact on behaviour of College of Polytechnics is assessment of competition VŠPJ through the using methods and references which promote competitiveness of this high school. The first part deals mainly with theoretical definition of this topic with support of an available literature. The second part deals with a analysis of competitiveness. Based on the results of analysis there are possible variants for better positon VŠPJ in competition.

Klíčová slova: Konkurence, SWOT analýza, PEST analýza, Positioning, Benchmarking

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 18:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz