Bc. Tomáš Slavík

Diplomová práce

Českobudějovická pohraniční brigáda a ochrana státní hranice v letech 1951-1955.

Brigade of Border Patrol of České Budějovice and Protection of State Border in 1951-1955.
Anotace:
Práce se zabývá 15. českobudějovickou brigádou Pohraniční stráže mezi lety 1951-1955. První část se ve zkratce dotýká historie ostrahy hranic, přičemž důraz je kladen na období po druhé světové válce. Následně je popsán organizační vývoj brigády, její početní stavy, vývoj názvu a její velitelé. Další pasáž se věnuje ženijnětechnickému zabezpečení státní hranice. Jsou popsány jeho jednotlivé druhy a …více
Abstract:
Thesis follows up 15th brigade of Border Patrol of České Budějovice (Budweis) in 1951-1955.First part contains brief history of protection of state borders of Czechoslovakia. Main stress is on after WWII period. Second part descibes organizational development of 15th brigade, its manpower, development of name and its commanders. Next part deals with technical measures. There are described its types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy