Bc. Jana Langrová

Diplomová práce

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English

Stress and intelligibility: Pronunciation of Secondary School Students of English
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá důležitostí sugrasegmentálních jevů, zejména přízvuku, pro srozumitelnost mluvčích. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá zejména slovním a větným přízvukem, rytmem a způsoby jak učit výslovnost. Praktická část analyzuje dotazníky, které byly získány od rodilého mluvčího, který hodnotil nahrávky studentů.
Abstract:
The present thesis deals with the importance of suprasegmental features, namely stress, in the intelligibility of speakers. The thesis is divided into two sections. The theoretical section provides linguistic background for the research. It is concerned with word and sentence stress, rhythm and teaching stress in particular. The practical section subsequently analyses the questionnaires obtained from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy