Anna SKOKANOVÁ

Diplomová práce

Odposlech a údaje spojené s užíváním telekomunikačních prostředků jako důkaz v trestním řízení

Wiretap and data relevant with using telecommunications resources as an evidence in criminal proceedings
Anotace:
Předmětem diplomové práce je odposlech a údaje spojené s užíváním telekomunikačních prostředků, to znamená velmi aktuální a diskutované instituty trestního práva. Bezesporu můžeme říci, že odposlech jednoznačně přispívá k odhalování trestných činů a tím pádem dopomáhá k ochraně společnosti. Na druhou stranu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu znamená poměrně značný zásah do osobnostních …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is wiretap and data connected with the use of telecommunication means, which are very up-to-date and discussed criminal law institutes. Undoubtedly, it can be said that wiretapping clearly contributes to the detection of criminal offenses and thus helps to protect society. On the other hand, the use of wiretapping and recording of telecommunication traffic means relatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Kybic, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOKANOVÁ, Anna. Odposlech a údaje spojené s užíváním telekomunikačních prostředků jako důkaz v trestním řízení. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/