Bc. Naďa BARVÍNKOVÁ

Diplomová práce

Lídé a hospodářství v Karlovarském a Ústeckém kraji: komparativní regionální analýza

Population and economy in Karlovarský and Ústecký region: comparative regional analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparativní analýzou krajů Karlovarského a Ústeckého od konce osmdesátých let do roku 2009. V práci jsou charakterizována jednotlivá území krajů, jejich přírodní a ekonomický potenciál. Pozornost je věnována demografickým změnám v obyvatelstvu, zhodnocením vývoje porodnosti, úmrtnosti a stěhování obyvatelstva. Změny v hospodářské sféře vedly ke změnám v průmyslu, zemědělství …více
Abstract:
Thesis is concerned with a comparative analysis of Karlovarský and Ústecký region from the late 80´until 2009. There are basic characteristics of districts, its natural and economics potential. Attention is paid to demographic changes in population, evaluation of fertility, mortality and migration. Changes in economic sphere led to changes in industry, agriculture and social sphere. Foreign investments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARVÍNKOVÁ, Naďa. Lídé a hospodářství v Karlovarském a Ústeckém kraji: komparativní regionální analýza. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická