Bc. Martin Vankulič

Bakalářská práce

Elektronický podpis a šifrovanie v elektronickej pošte

Electronic signature and encryption of e-mail
Abstract:
This bachelor thesis deals with the secure electronic mail. The first chapter is devoted to explanation of basic concepts linking with e-mail, electronic signature, encryption of e-mail. The second chapter analyzes the e-mail clients and providers of electronic signature. The third chapter presents a case study that shows the introduction of secure e-mails in small organizations.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá bezpečnou elektronickou poštou. Prvá kapitola je zameraná na vysvetlenie základných pojmov spájajúcich sa s e-mailom, elektronickým podpisom a šifrovaním elektronickej pošty. Druhá kapitola analyzuje e-mailových klientov a poskytovateľov zaručeného elektronického podpisu. Tretia kapitola predstavuje prípadovú štúdiu, ktorá ukazuje zavedenie bezpečnej elektronickej pošty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Július Baráth, PhD.
  • Oponent: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie