Bc. Vojtěch Jeřábek

Diplomová práce

Změny teplot násadových vajec během inkubace při přirozeném líhnutí

Temperature changes hatching eggs during incubation in natural hatching
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo sledování skutečné teploty násadových vajec pod kvočnou a změny teplot při přirozené inkubaci. Sledován byl posun vajec v hnízdě a jejich úhel otočení. Dále byly měřeny povrchové teploty kvočen nosného typu, nosnic masného typu a nosnic nosného typu. V literárním přehledu je popsán embryonální vývoj zárodku u kura domácího, přirozené líhnutí pod kvočnou a historie …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis was monitoring the actual temperature of hatching eggs under brood - hen and temperature changes during natural incubation. It was monitored the shift of eggs in the nest and their angle of rotation. Hereinafter were measured surface temperatures brood- hens of egg layer, meat- producing type of hens and egg type of hens. The literary review describes the embryonic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Zootechnika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.