Bc. Olšavská Olšavská

Bakalářská práce

19. stol. a film: vybrané adaptace děl lit. 19. stol. ve filmu

19th century and film: selected adaptations of 19th century literature works in film
Anotace:
Tato práce se zabývá vybranými adaptacemi literárních děl v období 19. stol., konkrétně analyzuje některá díla amerického spisovatele E.A. Poea a sbírku Kytice od K.J. Erbena. Cílem je komparace a analýza literárních děl těchto autorů v souvislosti se dvěma filmovými adaptacemi, přičemž zkoumá i shodu a odlišnosti v převedení textů na audiovizuální formát. V neposlední řadě je sumarizován i literárně …více
Abstract:
This work deals with selected adaptations of literary works in the 19th century. Specifically, it analyzes some works by the American writer E.A. Poe and Kytice by K.J. Erben. The aim is to compare and analyze the literary works of these authors in connection with two film adaptations, which also examines the similarities and differences in the extension of texts to audiovisual format. Last but not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/iq81u/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Bergmannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě