Bc. Markéta Justová

Master's thesis

Demokracie v ekonomických alternativách – teorie versus praxe

Democracy in economic alternatives – theory versus practice
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem ekonomických alternativ a navazuje na výzkum „Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice“ z let 2014–2016. Zaměřuje se na jednu z pěti základních charakteristik ekonomických alternativ – demokracii. Cílem práce je zjistit, jaká je role demokratické struktury, řízení a rozhodování ve vybraných ekonomických alternativách, jak je zakotvena …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of economic alternatives and builds on the research "Forms and values of alternative economic practices in the Czech Republic" from 2014 to 2016. It focuses on one of the five basic characteristics of economic alternatives - democracy. The goal of the thesis is to identify out what is the role of the democratic structure, management and decision-making process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2022
  • Supervisor: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií