Bc. Markéta Justová

Diplomová práce

Demokracie v ekonomických alternativách – teorie versus praxe

Democracy in economic alternatives – theory versus practice
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem ekonomických alternativ a navazuje na výzkum „Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice“ z let 2014–2016. Zaměřuje se na jednu z pěti základních charakteristik ekonomických alternativ – demokracii. Cílem práce je zjistit, jaká je role demokratické struktury, řízení a rozhodování ve vybraných ekonomických alternativách, jak je zakotvena …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of economic alternatives and builds on the research "Forms and values of alternative economic practices in the Czech Republic" from 2014 to 2016. It focuses on one of the five basic characteristics of economic alternatives - democracy. The goal of the thesis is to identify out what is the role of the democratic structure, management and decision-making process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií