Mgr. Michaela Buchtelová

Diplomová práce

Dítě a rozvod rodičů - psychologické a právní problémy

Infant and Divorce - Psychological and Legal Problems
Anotace:
Práce pojednává o nejčastějším možném způsobu zrušení manželství za života obou manželů, kterým je rozvod. Převážně je práce zaměřena na vliv rozvodu na nezletilé děti a s tím související vznik některých psychologických i právních problémů. Zabývá se také úpravou poměrů po dobu po rozvodu ve vztahu k nezletilému dítěti, vztahy mezi rodiči a dětmi, soužití s novým partnerem jednoho z rodičů, nevlastním …více
Abstract:
The main theme of my diploma thesis is the most freguent possible way of annulment of marriage during the life of married couple, which is called divorce. Predominantly I focus on influence of divorce on minor children and formation of some psychological and also legal problems. The thesis deals with modification of relations during the period after divorce, concerning to minor child, relations between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce