Bc. Pavla Pražáková

Diplomová práce

Analýza připravené elektronické učebnice "Ochrana člověka za mimořádných událostí - téma požární ochrana"

„Analysis of a Prepared Electronic Textbook Based on the textbook Human protection under exceptional events – the theme fire protection“
Anotace:
Analýza připravené elektronické učebnice „Ochrana člověka za mimořádných událostí – téma požární ochrana“ pojednává o přípravě, zpracování a následném vyhodnocení elektronické učebnice. Tato učebnice byla vytvořena pro potřeby žáků všech typů středních škol. V úvodu diplomové práce je popsán postup přípravy, obsahu a struktury učebnice. Praktickou částí je samotná elektronická učebnice na adrese http …více
Abstract:
„Analysis of a Prepared Electronic Textbook Based on the textbook Human protection under exceptional events – the theme fire protection“, deals with the preparation, processing and a following evaluation of the electronic textbook mentioned above. The textbook has been written for the needs of students of all types of secondary schools . The introduction of the diploma thesis includes the procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta