Bc. Ludmila Hotařová

Bakalářská práce

Alergie u dětí předškolního věku a její projevy při výchově a vzdělávání

Allergies of children of pre-school age and its manifestations in education
Anotace:
Smyslem mojí práce je seznámit čtenáře s problematikou alergií u dětí předškolního věku, jejími příčinami vzniku, jejich charakteristikou a léčbou. V práci je popsán i vliv alergie na výchovu a vzdělání dětí, jejich prostředí a rodinu. Praktická část zahrnuje případové studie dvou dětí s fenylketonurií a alergií na hmyzí bodnutí.
Abstract:
The sense of my bachelor's thesis is to acquaint the reader with the problematic of allergies at children of pre-school age, reasons of formation, characteristics and treatment. The thesis handles with the effects of allergy on raising children and their education, their environment and family. The practical part includes case studies of two children with phenylketonuria and allergy to bee/wasp sting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta