Bc. Dávid Mikeš

Bakalářská práce

Vliv vybraných kondičních faktorů na výkon ve sportovním lezení

Effect of Selected Fitness Factors on Perfomance in Sport Climbing
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem sportovního lezení na vybrané kondiční faktory. Tento vliv jsme zkoumali pomocí testové baterie sestávající se z motorických testů. Testování se zúčastnilo celkem 20 testovaných osob z řad lezců a nelezců. Všichni účastníci byli podrobeni třem motorickým testům – ruční dynamometrii, výdrži ve shybu a Foot raise testu. Lezci prokázali vyšší výkonnost dle našeho …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of sport climbing on selected fitness factors. This effect, we examined by using a test battery consisting of several kinetic tests. Tests were attended by a total number of 20 test subjects from the group of climbers and non-climbers. All participants were submitted to three kinetic tests - hand dynamometry, pull-up stamina and Foot raise rest. The climbers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Taťána Straková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Škoda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit

Práce na příbuzné téma