Karolína Jůzová

Bakalářská práce

Role žen v teroristických organizacích

The role of women in terrorist organizations
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rolí žen v teroristických organizacích, a to především se zaměřením na činnost černých vdov. Klade si za cíl zjistit příčiny, jež vedou ženy ke spáchání teroristických činů, a snaží se je popsat a zhodnotit. Pro svou práci jsem zvolila metody literární rešerše, analýzu, komparaci a dedukci. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část, návrhy a doporučení. V teoretické …více
Abstract:
The thesis deals with the role of women in terroristic organizations, mostly with the focus on the activities of Black Widows. Its objective is to find out the reasons which lead women to commit terrorist acts and tries to describe and evaluate them. For my thesis I have chosen the methods of literary research, analysis, comparison and deduction. The thesis is divided into the theoretical and analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech