Monika Schmalzbauerová

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u umírajícího pacienta v lůžkovém hospici

Der Pflegeprozess eines sterbenden Patienten in einem stationären Hospiz
Anotácia:
ABSTRAKT SCHMALZBAUEROVÁ, Monika. Ošetřovatelský proces u umírajícího pacienta v lůžkovém hospici. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2022. 70 s. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a ošetřovatelskou část, která je dále zpracována formou ošetřovatelské kazuistiky. Teoretická část je zaměřena na paliativní …viac
Abstract:
ZUSAMMENFASSUNG SCHMALZBAUEROVÁ, Monika. Der Pflegeprozess eines sterbenden Patienten in einem stationären Hospiz. Medizinische Hochschule, o.p.s. Bachelor (Bc.). Betreuer der Abschlussarbeit: PhDr. Karolina Moravcová, Ph.D. Prag. 2022. 70 s. Diese Bachelorarbeit gliedert sich in einen Theorieteil und einen Praxisteil, der in Form von Pflegefallstudien weiterverarbeitet wird. Der theoretische Teil …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedúci: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická