Veronika Hejmalíčková

Bakalářská práce

Sociální deviace v malé sociální skupině

Social Deviance in small Social Group
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku výskytu sociální deviace v malé sociální skupině. Metodická část práce se zabývá charakteristikou sociální skupiny, sociální normy, sociální deviace a vybranými formami deviantního chování. Výzkumná část je věnována vypozorování deviací ve vybrané malé sociální skupině. Zde je charakterizována metoda výzkumu, popis sociální skupiny a jejího prostředí, analýza …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of occurrence of social deviations in a small social group. The methodical part deals with characteristics of the social group, social norms, social deviations and selected forms of deviant behavior. The research is devoted to observing of deviations in the social group. In this part, there is characterized research method, description, environment, analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Eliška Novotná
  • Oponent: Lenka Havlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45237

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma