Bc. Lenka Drábková

Master's thesis

Rizikové faktory neinfekčních onemocnění hromadného výskytu

Risk factors for non-infectious diseases of mass occurrence
Anotácia:
Téma diplomové práce zní "Rizikové faktory neinfekčních onemocnění hromadného výskytu". V úvodu práce uvádím důvod, proč jsem si vybrala právě toto téma pro diplomovou práci. V teoretické části se věnuji popisu neinfekčních onemocnění a rizikovým faktorům pro vznik neinfekčních onemocnění hromadného výskytu. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu a statistické ověření stanovené hypotézy. V závěru …viac
Abstract:
Theme of my diploma work is "Risk factors for non-infectious diseases of mass occurrence". In introduction of my work I argue why I choose this theme for my diploma work. In theoretical part I describe non-infectious diseases and risk factors for rise mass occurrence non-infectious diseases. Practical part includes research results and statistic check of prescription hypotheses. At the end of my work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drábková, Lenka. Rizikové faktory neinfekčních onemocnění hromadného výskytu. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií