Bc. Pavel KAČER

Diplomová práce

Rozšíření agilních metodik tvorby IS o deklarativní přístup

Using declarative approach to extend agile software development process
Anotace:
Diplomová práce poukazuje na možnosti rozšíření agilních metodik o automatizaci vizualizace návrhu struktury systému na základě požadavků ve formátu user story a vstupních parametrů. Součástí práce jsou metodická doporučení pro takovou transformaci, návrh transformačního modelu a jeho ověření v implementovaném programu. Součástí práce jsou ukázky aplikace transformace a ověření na reálných datech. …více
Abstract:
The thesis outlines possibilities to improve well established agile methodology with automated system structure transformation. The transformation is based on designed methodology, requirements in user stories format and input parameters. The thesis contains methodological recommendations, transformation model proposal and its implementation with verification on real-project data. The thesis closes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014
Zveřejnit od: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAČER, Pavel. Rozšíření agilních metodik tvorby IS o deklarativní přístup. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy