Mgr. Andrea Kováčová

Diplomová práce

Optimizmus a pesimizmus vo vzťahu ku copingovým stratégiám

Optimism and Pessimism in Relation to Coping Strategies
Abstract:
The master thesis deals with the relation between optimism, pessimism and coping strategies. The first part of this thesis focused on theoretical approaches to optimism and pessimism, where besides other a concept of dispositional optimism and optimistic explanatory style was described. Furthermore, the theoretical part deals with coping with stress and coping strategies. This thesis also pointed out …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá vzťahom medzi optimizmom, pesimizmom a copingovými stratégiámi. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické prístupy k optimizmu a pesimizmu, kde bol popísaný mimo iného aj koncept tzv. dispozičného optimizmu a optimizmu ako explanačného štýlu. Ďalej sa teoretická časť zaoberá aj zvládaním stresu a copingovými stratégiámi. Práca poukázala na prepojenosť optimizmu s copingovými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie