Antonín ELLSCHLÖGER

Bakalářská práce

Inventarizace zeleně v zoologické zahradě v Ústí nad Labem a návrhy nových sadových úprav

The vegetation inventory in the zoological garden in Ústí nad Labem and proposals for landscape arrangements.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podkladů a průzkumem stanovištních podmínek v zoologické zahradě v Ústí nad Labem, inventarizací dřevin v zájmovém území. Následně bylo provedeno zhodnocení aktuálního stavu zeleně v celém objektu zoologické zahrady a byl vypracován návrh sadových úprav a doplnění zeleně ve vybraných výbězích horní části ZOO.
Abstract:
This bachelor´s dissertation is dealing with analysis of sources and with research of the location conditions in the zoological garden in Ústí nad Labem and with the plants inventory in place of interest. Afterwards, there was performed the evaluation of current vegetation condition in all area of zoological garden and was prepared the proposal of landscape arrangemnents and vegetation supplement in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Součková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELLSCHLÖGER, Antonín. Inventarizace zeleně v zoologické zahradě v Ústí nad Labem a návrhy nových sadových úprav. Most, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma