Valentýna Holzerová

Bachelor's thesis

Aspekty novodobého otroctví se zaměřením na Blízký východ

Aspects of Modern Slavery with a Focus on the Middle East
Abstract:
Bakalářská práce „Aspekty novodobého otroctví se zaměřením na Blízký východ“ se zabývá definicí projevů moderního otroctví se zřetelem na Blízký východ. Problematika moderního otroctví rezonuje dnešní společností, avšak pro některé zůstává skryta a nepovšimnuta. V práci stručně představím, jak se moderní otroctví vyvíjelo od antiky přes koloniální období až do současné doby. Historický vývoj totiž …more
Abstract:
The Bachelor thesis "Aspects of Modern Slavery with a Focus on the Middle East" deals with the definition of expressions of modern slavery with a view to the Middle East. The issue of modern slavery resonates in today's society, but for some it remains hidden and unnoticed. In my work I will present how modern slavery evolved from antiquity through the colonial period to the present day. Historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií