Bc. Veronika BURDOVÁ

Master's thesis

Urbanismus ve starověkém Egyptě: charakter a vývoj městské zástavby ve 4.-2. tisíciletí př. n. l.

Urbanism in ancient Egypt: Character and development of urban fabric in 4th-2nd millenium BCE
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá charakterem městské zástavby a jejím vývojem na území starověkého Egypta v časovém rozmezí od Staré až do Nové říše, tedy období přibližně 2700-1069 př. n. l. Společnost staroegyptského státu totiž v těchto historických obdobích byla utvářena podle podobných schémat, kterým se podřizovaly i její jednotlivé složky, např. i koncepty urbanistického rozvoje. Toto dlouhé časové …viac
Abstract:
The diploma work is focused on character and development of urban fabric in 4th-2nd millenium BCE, particularly 2700-1069 BCE, in the area of ancient Egypt. In these historical periods ancient Egyptian society was formed by similar schemes. Individual segments of this development, such as concepts of urban development, submited to them. This long period of time was chosen because of presentability …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Maříková Vlčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURDOVÁ, Veronika. Urbanismus ve starověkém Egyptě: charakter a vývoj městské zástavby ve 4.-2. tisíciletí př. n. l.. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / odbor:
Archaeology / Archaelogy

Práce na příbuzné téma