Bc. Mária Bérešová

Diplomová práce

Variabilita srdcovej frekvencie - efekt zvukovej (sluchovej) stimulácie na autonómnu vegetatívnu reguláciu srdcovej frekvencie u pacientov s epilepsiou

Heart rate variability - effect of acoustic (auditory) stimulation of autonomic vegetative regulatory heart rate in patients with epilepsy
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of autonomous regulation of heart activity in patients with pharmacoresistant epilepsy during sound stimulation. The subject of the research is the analysis of heart rate variability in the time domain between the individual phases of sound stimulation, in which we evaluate the activity of the autonomic nervous system under altered cognitive load of the …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá hodnotením autonómnej regulácie srdcovej činnosti u pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou počas zvukovej stimulácie. Predmetom výskumu je analýza variability srdcovej frekvencie v časovej oblasti medzi jednotlivými fázami zvukovej stimulácie, v ktorej hodnotíme aktivitu autonómnej nervovej sústavy pri zmenenom kognitívnom zaťažení pacienta. Parametre variability …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Adam Vajčner
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma