Bc. Kateřina Foldynová

Bakalářská práce

Komparace volebních programů ČSSD, KDÚ-ČSL a ANO ve vztahu k volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu 2013

The Comparison of the Electoral Programmes of the Parties ČSSD, KDU-ČSL and ANO in the 2013 Parliamentary Election
Anotace:
Volební programy jsou důležitým nástrojem předvolební kampaně, protože nás ovlivňují v rozhodování o tom, které politické strany budou hájit naše zájmy. Tato práce je zaměřena na komparaci programů politických stran ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO z období Parlamentních voleb v roce 2013. Na úvod vysvětluje teoretické základy dané problematiky a přibližuje nám jednotlivé ideologické směry těchto stran a …více
Abstract:
Election programs are an important part of the election campaign, because they are affecting us during choosing which party will defend our interests. This thesis is focusing on comaparation of election programs of parties CSSD, KDU-CSL and ANO from the Parliament election in year 2013. At the beginning, it explains basics of the problematic and each ideology of these parties. The objective is then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní