Bc. Miloš Blábolil, DiS.

Diplomová práce

Metodika vyšetřování násilných trestných činů, kdy osobou poškozenou je osoba mladší 15-ti let.

Methodology of Investigating Violent Crimes where the person injured is a person under the age of 15
Anotace:
Práce je zaměřena na metodiku vyšetřování násilných trestných činů, kdy poškozenou osobou je dítě mladší 15 let. Jedná se o závažnou trestnou činnost, protože nezletilé dítě má postavení zvlášť zranitelné oběti. Trestné činy páchané na dětech mladších 15 let mají závažný dopad nejen na samotné dítě jako oběť trestného činu. Takový trestný čin zpravidla výrazně zasáhne celou rodinu oběti a širší sociální …více
Abstract:
The work is focused on the methodology of the investigation of violent crimes, where the injured person is a child under the age of 15 years. This is a serious crime, because a minor child has the status of a particularly vulnerable victim. Offences against children under the age of 15 years have a severe impact not only on the child as a crime victim. This offence is as a rule significantly hit the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dagmar Kopencová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní