Bc. Katarína VÁCLAVÍKOVÁ

Bakalářská práce

Marketing Analysis of Freight Forwarding Company Allport Ltd. focused on Czech Market

Marketing Analysis of Freight Forwarding Company Allport Ltd. focused on Czech Market 2005
Abstract:
The aim of this dissertation work is to analyse recent situation on Czech market and possibly suggest new opportunities to develop our performance on this market and to obtain new customers.
Abstract:
Vo svojej bakalárskej práci sa zameriavam po dohode so zástupcami firmy Allport Ltd. na jej marketingovú analýzu a pôsobenie na Českom trhu. Moja analýza bude rozdelená na dve základné časti, to je na externú marketingovú analýzu a na internú marketingovú analýzu. V práci sa taktiež budem zaoberať celkovou štruktúrou sektoru prepravy, podmienkami vstupu na Český trh, ktoré budú rozobrané v PEST analýze …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2005
Zveřejnit od: 9. 12. 2005
Identifikátor: 2554

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2006
  • Vedoucí: Robin Evverett

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVÍKOVÁ, Katarína. Marketing Analysis of Freight Forwarding Company Allport Ltd. focused on Czech Market. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 12. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 12. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.