Radek MORYS

Bachelor's thesis

Velikost intenzity tělesného zatížení při specifických činnostech v rámci zimního kurzu Survival

The size of physical load in the specific activities of the winter course Survival
Anotácia:
Stanoveným cílem této bakalářské práce je určení velikosti intenzity tělesného zatížení při specifických činnostech účastníků v průběhu zimního kurzu Survival 2015. Naměřené data z průběhu monitorování pohybové aktivity chci využít pro určení tělesného zatížení a vyhodnotit do jaké míry jsou tyto specifické aktivity v zimní přírodě za pomocí využití sněžnic spojeny se zimním tábořením z pohledu zatížení …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the intensity level of physical load during specific activities carried out by participants in the Survival Winter Course 2015. The measured data obtained while monitoring the physical activities shall be used to determine the physical load and to assess the physical demands of these specific activities in winter nature while using snowshoes together …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
Zverejniť od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORYS, Radek. Velikost intenzity tělesného zatížení při specifických činnostech v rámci zimního kurzu Survival. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta