BcA. Kateřina HORÁKOVÁ

Diplomová práce

Multimediální reklama

Multimedia advertising
Anotace:
Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala multimediální reklamu. Výstupy mé práce jsou jedna malba a fotografie a také teoretická část. Hlavní cíl mé práce je vytvořit nový způsob vedení reklamy.
Abstract:
As a theme of my Thesis I have chosen multimedia advertisement.The own result of my work is painting and photos and theoretical part. The main goal of my work is to create new system of advertisement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Morávek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁKOVÁ, Kateřina. Multimediální reklama. Plzeň, 2014. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta umění a designu
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Intermediální tvorba